W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie podczas XVI gali Laur „Najlepszym z Najlepszych” marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wyróżnił osoby, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z regionu, które w 2018 roku osiągnęły sukces, rozsławiając Warmię i Mazury w Polsce i na świecie. Nagrody wręczono w dziesięciu kategoriach.

W kategorii „Społeczeństwo, Nauka i Kultura” wyróżniona została grupa badawcza prof. Barbary Gawrońskiej-Kozak z naszego Instytutu, której sukcesy naukowe na forum krajowym i międzynarodowym przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku regionu Warmii i Mazur.

Zespół badawczy pod kierownictwem Prof. Barbary Gawrońskiej-Kozak w składzie: Joanna Bukowska, Anna Kur-Piotrowska, Marta Kopcewicz, Katarzyna Walendzik, Patrycja Cierniak i Sylwia Machcińska prowadzi badania dotyczące bliznowego i bezbliznowego gojenia urazów skóry. Wykazano, że gen Foxn1 jest odpowiedzialny za procesie tworzenia blizny w zranionej skórze. Wyniki tych pionierskich badań zostały opublikowane w roku 2018 w jednym z najlepszych czasopism naukowych na świecie. Odkrycie dokonane przez zespół prof. Barbary Gawrońskiej-Kozak, w przyszłości może umożliwić leczenie niegojących się ran.

Konkurs „Laur Najlepszym z Najlepszych” organizowany jest od 2004 roku. Do tej pory kapituła konkursu wyróżniła ponad 375 ambasadorów województwa warmińsko-mazurskiego w kilkunastu kategoriach, m.in. nauka, kultura, edukacja, środowisko, innowacje i rozwój.

To już czwarty Laur „Najlepszym z Najlepszych” dla Instytutu PAN w Olsztynie. W 2008 roku Laur za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymali prof. Mariusz Piskuła, prof. Dariusz Skarżyński i prof. Ryszard Amarowicz. Rok później, w kategorii Nauka i Edukacja, uhonorowane zostały dr hab. Marta Siemieniuch, dr hab. Agnieszka Wacławik i dr hab. Mariola Słowińska. Z kolei w 2018 roku kapituła konkursu nagrodziła Instytut za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur, m.in. poprzez organizację Europejskiej Nocy Naukowców.

Galeria


 

Data publikacji: 22.03.2019