Sekretne życie gryzoni domowych i E-składniki w jedzeniu to tytuły wykładów studentów – młodych wykładowców lutowej konferencji Olsztyńskiej Akademii Dzieci (OAD). W roli „dużego” wykładowcy wystąpiła mgr Marta Kopcewicz z Zespołu Biologii Regeneracyjnej IRZiBŻ, która opowiedziała gościom olsztyńskiego Planetarium o regeneracji w świecie zwierząt i ludzi.

OAD jest częścią Polskiej Akademii Dzieci – pierwszego na skalę międzynarodową bezpłatnego uniwersytetu prowadzonego przez dzieci dla dzieci. Młodzi naukowcy w wieku od 6 do 12 lat przeprowadzają wykłady i przedstawiają własne badania naukowe dla słuchaczy w tym samym wieku. Akademia daje im szansę kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki, rozbudza w nich ciekawość świata, zachęca do realizowania własnych pomysłów, badania interesujących zjawisk i przeprowadzania eksperymentów. W Olsztynie Akademia działa od 2013 roku, a Instytut pełni rolę jej honorowego patrona od 5 lat.


 

Data publikacji: 21.02.2019