Profesor Zenon Zduńczyk laureatem Statuetki św. Jakuba za szczególne zasługi dla Olsztyna.

Statuetki św. Jakuba są uhonorowaniem wybitnych osób żyjących i prowadzących swoją działalność w stolicy Warmii i Mazur, które w sposób szczególny angażują się w życie miasta, tworzą jego dorobek naukowy, kulturalny, gospodarczy, a tym samym kształtują wizerunek Olsztyna.

Statuetki św. Jakuba wręczane są w 6 kategoriach. W tym roku kapituła, której przewodniczy prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zadecydowała, że nagrodę w dziedzinie „Szczególne zasługi dla Olsztyna” otrzyma prof. dr hab. Zenon Zduńczyk, kierownik Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności IRZiBŻ PAN w Olsztynie.

– To kategoria wyjątkowa. Zazwyczaj wyróżnia się nią szczególne wydarzenia, albo ludzi znanych. Ja, poza środowiskiem naukowym, nie spełniam tego warunku, ale spełnia go instytut, w którym pracuję – mówił prof. Zduńczyk. – Przed 30 laty należałem do pokolenia, które opuściło pewne miejsca w uczelni, aby podjąć niepewny los nowo tworzonej placówki. Gdy w ubiegłym roku podsumowaliśmy 30-lecie zauważyliśmy ile udało się osiągnąć. Osiągnęło to całe pokolenie i w jego imieniu odbieram tę statuetkę. 

Profesor Zduńczyk jest związany z Olsztynem od prawie 50 lat. Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej, którą ukończył z błękitnym dyplomem nadawanym wyróżniającym się absolwentom. W 1989 roku dołączył do grona organizatorów pierwszej na terenie Warmii i Mazur, samodzielnej placówki badawczej Polskiej Akademii Nauk, obecnego Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, z którym związany jest do dzisiaj, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności. W pięćdziesięciolecie Polskiej Akademii Nauk, z tytułu wyróżniającego się dorobku naukowego i organizacyjnego oraz zasług w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, prof. Zduńczyk znalazł się osób uhonorowanych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku br. Senat Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie przyznał Profesorowi tytuł Honorowego Profesora w uznaniu osiągnięć naukowych, a szczególnie twórczego wkładu w poznanie fizjologicznych uwarunkowań żywienia drobiu. Całkowita liczba publikacji Prof. Zduńczyka, odnotowanych w światowej bazie nauki (Web of Science), wynosi obecnie 207 pozycji z liczbą ponad 2100 cytowań (indeks Hirsha 24). Jest to dorobek jakim legitymuje się nieliczne grono przedstawicieli nauk rolniczych w Polsce.

W tym roku Statuetki św. Jakuba zostały wręczone już po raz XVI. Laureatami w pozostałych kategoriach zostali: Kultura (Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”), Nauka (prof. Małgorzata Darewicz, dziekan wydziału Nauki o Żywności), Sport (Konrad Bukowiecki), Gospodarka (Sprint S.A.), Działalność pozarządowa (stowarzyszenie Olsztyn 2.0.).

To już druga Statuetka św. Jakuba w kategorii „Szczególne zasługi dla Olsztyna” w dorobku Instytutu. W ubiegłym roku kapituła przyznała tę nagrodę w uznaniu Europejskich Nocy Naukowców organizowanych przez Instytut w stolicy Warmii i Mazur w latach 2014-2017.

 

Data publikacji: 26.01.2019