Prof. Ryszard Amarowicz został zaproszony przez Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) do Komitetu Redakcyjnego renomowanego czasopisma International Journal of Molecular Sciences (IF 3.687) – sekcja „Bioactives and Nutraceuticals”.

Data publikacji: 11.01.2019