Dr Mamadou Bah, kierownik Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie, oraz dr hab. Anna Korzekwa, kierownik Zakładu Ochrony Bioróżnorodności, zostali członkami Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”.

Inauguracja nowej kadencji Rady odbyła się 28 listopada br. w Nadleśnictwie Spychowo.

LKP Lasy Mazurskie zajmuje powierzchnię 118 216 ha i jest drugim co do wielkości tego typu obiektem w Polsce. Rozciąga się od Mrągowa na północy, Orzysza i Białej Piskiej na wschodzie, Kolna i Myszyńca na południu, do Szczytna i Biskupca na zachodzie. W jego skład wchodzą lasy należące do nadleśnictw: Pisz i Maskulińskie z RDLP Białystok oraz Spychowo, Strzałowo i Mrągowo (Obręb Mrągowo) z RDLP Olsztyn, a także grunty Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Na jego terenie funkcjonuje jeden z większych parków krajobrazowych. Mazurski Park Krajobrazowy został powołany w 1977 r. w celu zabezpieczenia i ochrony wybitnych wartości środowiska przyrodniczego Pojezierza Mazurskiego. Walory parku stanowi rzeźba powierzchni ziemi, bogactwo i piękno świata roślin i zwierząt, a ponadto wyróżnia się on wielką atrakcyjnością dla rekreacji i turystyki. Obejmuje obszar 53 655 ha. Sieć wodna wraz z licznymi jeziorami i rzeką Krutynią jest najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu, przyciągającym rzesze turystów.

 

Data publikacji: 14.12.2018