Dr hab. Radosław Kowalski, na zaproszenie strony japońskiej, wygłosił wykład na 49. spotkaniu naukowym Japońskiego Towarzystwa Spermatologicznego, które odbyło się w Morskiej Stacji Badawczej Uniwersytetu Tskuba w Shimodzie, Japonia. Przewodniczącym spotkania był prof. Kazuo Inaba, a wśród uczestników znajdowały się osoby ze ścisłej światowej czołówki naukowców zajmujących się badaniami spermatologicznymi, m.in. prof. Hideo Mohri i prof. Masaaki Morisawa.

Dr hab. Radosław Kowalski przedstawił prelekcję dotyczącą strategii przechowywania nasienia ryb łososiowatych w warunkach obniżonego metabolizmu ze szczególnym uwzględnieniem autorskiego rozwiązania opatentowanego w Polsce przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, ograniczającego sedymentację komórek dzięki zastosowaniu polisacharydów w składzie rozcieńczalników.

 

Data publikacji: 14.12.2018