DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

Mgr Emilii Sinderewicz

pt. „Synteza i rola kwasu lizofosfatydowego w pęcherzyku jajnikowym krowy”.

Obrona odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 1200 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10).

Promotor:

  • Dr hab. n. wet. Izabela Wocławek-Potocka, prof. nadzw., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Tomasz Misztal, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie,
  • Dr hab. Anna Maria Duszewska, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 9.11.2018