Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym w Polsce uprzejmie zaprasza na Międzynarodową Konferencję:

„THE IMPORTANCE OF MICROBIOTA IN HUMAN HEALTH”

Konferencja odbędzie się 7 – 8 listopada 2018r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, Polska.

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji naukowych dotyczących znaczenia mikrobiomu we wczesnej profilaktyce zdrowotnej człowieka.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in. prelegenci z Komisji Europejskiej, OECD, Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Nestle Health Science i Johnson & Johnson.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie przewidują tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego na polski.

Program konferencji pdf

Formularz rejestracji na konferencję

 


 

Data publikacji: 6.10.2018