Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zatrudni:

 • technologa w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę na czas określony.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • ukończone studia I lub II stopnia: biotechnologii, biologii lub pokrewnych;
 • wiedza z zakresu fizjologii oraz behawioru zwierząt wolno żyjących;
 • znajomość technik: western blotting, PCR, EIA oraz podstaw hodowli komórek eukariotycznych;
 • doświadczenie w pracy pod mikroskopem mile widziane;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i gotowość do prowadzenia samochodu osobowego.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (wykaz publikacji, konferencji, członkostwa w towarzystwach i kołach naukowych oraz innych osiągnięć – opcjonalnie);
 • kopia dyplomu ukończenia studiów;
 • opinia opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych – opcjonalnie;
 • inne dokumenty, które według Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 listopada 2018r. o godz.23.59 (dokumenty przesłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego).

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.

 

Data publikacji: 3.09.2018