Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza dodatkowy nabór na STUDIA DOKTORANCKIE na lata 2018-2022 w dziedzinie nauk rolniczych, w specjalnościach:

  • rozród zwierząt (Oddział Biologii Rozrodu),
  • nauka o żywności (Oddział Nauk o Żywności).

Studia w trybie stacjonarnym trwają cztery lata. Program naukowy obejmuje cykl wykładów i seminariów związanych z kierunkami badawczymi realizowanymi w Instytucie. Wykłady będą prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w placówce organizującej studia, jak i reprezentujących inne renomowane ośrodki naukowe. Część badań może być realizowana we współpracujących z Instytutem ośrodkach zagranicznych. Ze szczegółowym programem studiów i zakresem prowadzonych badań w poszczególnych Zakładach Instytutu można zapoznać się na stronie internetowej: www.pan.olsztyn.pl

W ramach studiów doktoranckich będą realizowane następujące tematy badawcze:

  1. Wpływ szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG na aktywność komórek dendrytycznych myszy z indukowanym stanem nadwrażliwości na β-laktoglobulinę mleka krowiego (β-lg) – dr hab. Dagmara Złotkowska;
  2. Charakterystyka interakcji barwników antocyjanowych i betalainowych w żywności oraz po jej spożyciu w organizmach ludzi i zwierząt – dr hab. Wiesław Wiczkowski;
  3. Badania nad zastosowaniem bioaktywnych i prozdrowotnych składników żywności pochodzenia roślinnego w produktach wypiekowych jako strategia przeciwdziałania otyłości – dr hab. Urszula Krupa-Kozak;
  4. Badanie zmian całkowitej pojemności przeciwutleniającej oraz profilu frakcji skrobiowych produktów wypiekowych z udziałem fermentowanych mąk owsianych – dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska;
  5. Aktywność biologiczna hydrolizatów frakcji białek rzepaku – dr hab. Magdalena Karamać;
  6. Rola cząsteczki sygnałowej STAT w czasie przybudowy błony śluzowey macicy u świni – Prof. Dariusz Skarżynski/dr Beenu Jalali;
  7. Procesy adaptacyjne macicy do warunków jej niedokrwienia na modelu macicy świni – dr hab. Barbara Wąsowska.

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie wymienionych niżej dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Uczestnicy studiów doktoranckich, przyjęci w ramach limitu miejsc, otrzymują stypendia na czas trwania studiów w wysokości ustalonej przez Dyrektora placówki.

Dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 12 września 2018 r. do godz.12:00 z dopiskiem „Studia Doktoranckie”.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 14 września 2018 r. o godz. 9:00 w Sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Aneta Andronowska, prof. nadzw.

Dyrektor IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła

 

Data publikacji: 5.09.2018