Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie w IRZiBŻ PAN w Olsztynie na lata 2016/2022:

Osoby przyjęte:

  1. Pani Angelika Małgorzata Kotlarczyk

Osoby nie przyjęte:

  1. Pani Magdalena Rozmianiec-Perzyńska

 

Data publikacji: 18.07.2018