Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym w Polsce uprzejmie zaprasza na Międzynarodową Konferencję:

„THE IMPORTANCE OF MICROBIOTA IN HUMAN HEALTH”

Konferencja odbędzie się 7 – 8 listopada 2018r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, Polska.

Program konferencji pdf

 

Więcej szczegółów wkrótce. Rejestracja na konferencję będzie dostępna we wrześniu 2018.

 

Data publikacji: 18.07.2018