18-20 czerwca 2018r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie odbyło się II Sympozjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, zorganizowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW pod tą samą nazwą, oraz XII Sympozjum „Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu i zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia zwierzęcego”. Poza członkami Konsorcjum w Sympozjum uczestniczyli naukowcy z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie. Głównym celem Sympozjum była ocena wyników działalności badawczej młodych naukowców – beneficjentów środków finansowych KNOW, przyznawanych w ramach projektów badawczych ESR, stypendiów naukowych POST-DOC, oraz dotacji dla wiodących laboratoriów.

W ramach Sympozjum odbyły się trzy sesje plenarne, w czasie których wygłoszone zostało 5 referatów, przez wyróżniających się pracowników Konsorcjum. Ponadto w pięciu sesjach wygłoszono 27 komunikatów naukowych.

Głównym organizatorem wydarzenia był Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Galeria (zobacz)

 

Data publikacji: 3.07.2018