Zakończyły się obchody jubileuszu 30-lecia Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. W piątkowych (15.06) uroczystościach wzięło udział ponad 230 gości, w tym założyciele Instytutu, jego byli i obecni Dyrektorzy, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Dyrektorzy Instytutów PAN z całej Polski, Rektorzy i Prorektorzy Olsztyńskich Uczelni Wyższych, Dziekani i pracownicy Wyższych Uczelni z całego kraju, przedstawiciele środowisk gospodarczych i biznesu oraz pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

Uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowych działań Instytutu, porozmawiania o jego przyszłości i wręczenia odznaczeń okolicznościowych. Jednym z punktów było również uroczyste wręczenie promocji doktorskich, dyplomów doktora habilitowanego oraz gratulacji za uzyskanie tytułu profesora.

Podczas wystąpień okolicznościowych goście obecni na uroczystości przekazywali na ręce Dyrektora gratulacje oraz odczytywali adresy okolicznościowe w imieniu tych wszystkich, którzy nie mogli przybyć osobiście. Adresy gratulacyjne z okazji jubileuszu przekazali: Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk; Artur Chojecki, Wojewoda Województwa Warmińsko- Mazurskiego; Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego; Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna, Prof. Ryszard Górecki, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; Prof. Romuald Zabielski, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II PAN; Prof. Andrzej Lenart, Przewodniczący Komitetu Nauk o Żywności; Prof. Tomasz Janowski, Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu; Wojciech Samulowski, Dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego; oraz rektorzy uczelni wyższych, dyrektorzy instytutów badawczych, władze i członkowie licznych organizacji branżowych i współpracujących z Instytutem przedsiębiorstw.

Koniec uroczystych obchodów 30-lecia Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności uświetnił pokaz filmu przyrodniczego zrealizowanego na Półwyspie Popielno w Puszczy Piskiej i na terenie Nadleśnictwa Kudypy. Autorem tego unikatowego filmu jest Krzysztof Szerejko, pracownik Instytutu PAN w Olsztynie.

Oglądaj relację TVP Olsztyn

Oglądaj relację TV Kopernik

Galeria


 

Data publikacji: 20.06.2018