Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 czerwca 2018 zmarł

Prof. dr hab., dr h.c. mult. ANTONI RUTKOWSKI

Wieloletni członek PAN, od 1971 członek korespondent a od roku 1983 członek rzeczywisty.

Wielce zasłużona postać dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Brał aktywny udział w zainicjowaniu jego powołania i w początkowym okresie działalności pełnił funkcję Przewodniczącego jego Rady Naukowej.

Był wybitnym specjalistą technologiem i chemikiem żywności ze szczególnym zainteresowaniem jej białkowymi i tłuszczowymi składnikami oraz dodatkami do żywności w aspekcie zdrowia człowieka.

Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany i wyróżniany: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1965), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem Kopernika PAN (1998), Medalem im. M. Oczapowskiego Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN (1992), Złotą Oznaką z Brylantem Naczelnej Organizacji Technicznej (2011).

Pogrzeb odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 na Cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

Cześć Jego Pamięci !
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu

 

Data publikacji: 4.06.2018