DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

Mgr Marty Kowalewskiej

pt. „Wpływ melatoniny uwalnianej z implantów na odpowiedź splotu naczyniówkowego komór mózgu u owiec na indukowany liposacharydem stres immunologiczny”.

Obrona odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10).

Promotor:

  • Dr hab. n. wet. Janina Skipor-Lahuta, prof. nadzw., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • Dr hab. Anna Wójcik-Gładysz, prof. nadzw., Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 1.06.2018