DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia:

Mgr inż. Tomasza Sawickiego

pt. „Charakterystyka profilu związków betalainowych w produktach uzyskanych z buraka ćwikłowego oraz ich metabolitów w płynach ustrojowych ludzi i szczurów”.

Obrona odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10).

Promotor:

  • Dr hab. inż. Wiesław Wiczkowski, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Jan Oszmiański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  • Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz

 

Data publikacji: 1.06.2018