Instytut wyróżniony tytułem Lidera Innowacji 2018 podczas II Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości.

Organizowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Grupę Medialną WM Kongres Przyszłości to największe wydarzenie w północno-wschodniej Polsce, które gromadzi w jednym miejscu najlepszych polskich mówców i mentorów, przedsiębiorców i dynamicznie rozwijające się start-upy. W panelach dyskusyjnych na temat gospodarki, technologii czy zdrowego trybu życia uczestniczą eksperci, naukowcy i najaktywniejsi samorządowcy regionu. Gościem specjalnym wydarzenia był w tym roku Günter Verheugen, w latach 1999–2010 członek Komisji Europejskiej, który brał aktywny udział w negocjacjach zakończonych w 2004 r. akcesją do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw członkowskich, w tym Polski.

Podczas panelu poświęconego „Gospodarce” Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin wręczył wyróżnienia firmom z Warmii i Mazur, które mają największy wpływ na rozwój regionu. Tytuł Lidera Innowacji 2018 otrzymał Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, a statuetkę odebrał Dyrektor prof. dr hab. Mariusz Piskuła. Samorząd Województwa W-M wskazując Instytut docenił jego wpływ na rozwój innowacyjności regionu i umiejętne wykorzystanie unijnego wsparcia, które przekłada się na wzrost atrakcyjności województwa i poprawia jakość życia jego mieszkańców.

II Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości organizowany jest w Olsztynie i zakończy się 8 czerwca.

Data publikacji: 8.06.2018