ncn logo

Naukowcy z Instytutu PAN w Olsztynie zdobyli finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 14 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs OPUS 14 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak – Wpływ indukowanego hipoksją czynnika Hif-1 alfa oraz czynnika transkrypcyjnego Foxn1 na ukierunkowanie procesu gojenia urazów skóry (regeneracyjny vs reparacyjny), 1 994 940 zł

dr Magdalena Karolina Kowalik – Rola receptorów błonowych progesteronu w regulacji czynności endometrium, 896 360 zł

prof. dr hab. Adam Zięcik – Wpływ dojrzałości płciowej i stymulacji hormonalnej na funkcję pęcherzyków jajnikowych u loszek, 1 099 930 zł

dr hab. Agnieszka Wacławik – Wpływ sygnału zarodkowego na zarodek oraz na globalny profil ekspresji genów i ich metylację w endometrium świni in vivo, 999 628 zł

Do 14. odsłony konkursu OPUS zgłoszono łącznie 1968 wnioski. Do finansowania zostały zakwalifikowane 394 projekty.

 

Data publikacji: 16.05.2018