Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności został rozstrzygnięty i wybrana została Pani dr Małgorzata Starowicz.

 

Data publikacji: 27.04.2018