DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

Mgr Joanny Kwiatkowskiej

pt. „Status energetyczny, stężenia nukleotydów purynowych i produktów ich degradacji w macicy świni w warunkach jej fizjologicznego ukrwienia oraz po eksperymentalnie wywołanym niedokrwieniu”.

Obrona odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10).

Promotor:

  • Dr hab. n. wet. Barbara Wąsowska, prof. nadzw., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Beata Seremak, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 9.04.2018