Szanowni Państwo !

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w

XV KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY

Bezpieczeństwo i jakość żywności

która odbędzie się 27.03.2018 o godz. 9.00 w sali im. T. Dziamy (p. 130A) na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wykład inauguracyjny pt. „Chleb, jaki jest, każdy widzi…” poprowadzi dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów. Wiodącymi tematami w tegorocznym spotkaniu będą zagadnienia dotyczące m.in. alergenów pokarmowych, wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, fałszerstw na rynku żywności, nowych źródeł białek pokarmowych, jakości żywności, aktywnych biologicznie peptydów, wpływu procesów technologicznych na otrzymywane produkty i nowoczesnych metod analizy żywności.

Organizatorami Konferencji są:

  • Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  • Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

Program konferencji pdf

Z poważaniem,
Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet naukowy

dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.
dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM
dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska
dr hab. inż. Anna Iwaniak, prof. UWM
dr hab. inż. Wacław Mozolewski, prof. UWM
dr Lidia Markiewicz

Komitet organizacyjny

dr Joanna Fotschki
dr inż. Justyna Bucholska
dr Anna Ogrodowczyk-Szyc
mgr inż. Damir Mogut

 

Data publikacji: 20.03.2018