Dyrektor Instytutu informuje, że konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Bioelektroanalizy został rozstrzygnięty i wybrany został Pan Bartłomiej Puciłowski.

 

Data publikacji: 1.03.2018