DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

Mgr Magdaleny Julii Szymańskiej

pt. „Rola prostacykliny i jej receptorów w ciałku żółtym świni”.

Obrona odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10).

Promotor:

  • Dr hab. Agnieszka Blitek, prof. nadzw., Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Dr hab. Anna Wójcik – Gładysz, prof. nadzw., Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie,
  • Dr hab. Małgorzata Duda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 14.03.2018