DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

Mgr Anny Marii Wojciechowskiej

pt. „Wpływ ksenobiotyków na połączenia nabłonkowo-kosmówkowe i aktywność sekrecyjną łożyska krowy”.

Obrona odbędzie się w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10)

Promotor:

  • Prof. dr hab. Jan Kotwica, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Promotor pomocniczy:

  • Dr Jarosław Młynarczuk, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • Dr hab. Joanna Śliwowska, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 1.03.2018