ncn logo

Naukowcy z Instytutu PAN w Olsztynie zdobyli finansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów SONATA BIS 7 i SONATA 13 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs SONATA BIS 7 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem:

dr Magdalena Maria Weidner-Glunde – Badanie mechanizmów wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii – replikacji, rozprzestrzeniania się oraz ustalania latencji.

Finansowanie w konkursie SONATA BIS 7 w panelu NZ uzyskało 27 wniosków na 102 złożonych.

Konkurs SONATA 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora:

dr Joanna Bukowska – Udział stymulowanych hipoksją mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (Adipose Stem Cells; ASCs) w aktywacji regeneracyjnych (bezbliznowych) szlaków gojenia urazów skóry.

Finansowanie w konkursie SONATA 13 w panelu NZ uzyskały 42 wnioski na 170 złożonych.

 

Data publikacji: 27.02.2018