Stacja Polskiej Akademii Nauk w Popielnie zamierza stać się turystyczną atrakcją. A ma się czym chwalić – to jedyne miejsce w Europie, gdzie na wolności żyją koniki polskie, a na wyciągnięcie ręki są jeleniowate, bobry, zachowawcze rasy polskiego bydła i chyba jedyny na świecie żubroń. Teraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie chce zbudować infrastrukturę turystyczną: trasy dla zwiedzających, wiaty czy wieżę widokową. Projekt Instytutu otrzymał ponad 1,5 mln dotacji z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

TVP Olsztyn


 

Data publikacji: 29.01.2018