Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie otrzyma 77,6 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na budowę i wyposażenie Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia.

Umowę w tej sprawie podpisali 22 grudnia prof. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu oraz Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i Miron Szyc, wicemarszałek województwa.

Poprzez wzmocnienie potencjału Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zostanie stworzona ponadregionalna specjalistyczna baza naukowo-badawcza oraz badawczo-wdrożeniowa. Powstaną nowoczesne, zintegrowane laboratoria, umożliwiające prowadzenie kompleksowych badań, których efekty znajdą zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, biotechnologicznym i weterynaryjnym.

„Przedsięwzięcie przyczyni się również do integracji naszej placówki, z czterech lokalizacji do jednej – mówi prof. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu PAN – a jej położenie sprawi, że jeszcze lepiej będziemy mogli nawiązać współpracę z sektorem biznesu”. Wykorzystanie infrastruktury umożliwi m.in. realizację działań zbieżnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu do których można zaliczyć „żywność wysokiej jakości” i „ekonomię wody”.

Inwestycja położona będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego i będzie realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Całkowity koszt projektu to 93 mln zł.
 

Data publikacji: 23.12.2017