fot. R. Dubełek

W Domu Pracy Twórczej w Wierzbie zakończyło się II Sympozjum Naukowe „Perspektywy w ochronie bioróżnorodności”.

Relacja z wydarzenia przygotowana przez TVP3 Olsztyn jest już dostępna TUTAJ (od 11:30)

Organizatorami Sympozjum byli: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie i Krajowy Ośrodek Wiodący KNOW.

Patronat Honorowy objęli: Prezes PAN Prof. Jerzy Duszyński, Elbląski, Suwalski i Olsztyński Okręg Polskiego Związku Łowieckiego, Polski Związek Hodowców Koni oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida, Piotr Feliński.

Tematyka Sympozjum dotyczyła zarządzania populacjami dzikich zwierząt, zasad prowadzenia i osiągnięć hodowli rezerwatowej i stajennej konika polskiego, wpływu środowiska na przebieg procesów fizjologicznych i genom ssaków wolno żyjących oraz czynników warunkujących efektywność restytucji populacji kuraków leśnych. W ramach Sympozjum wygłoszono dwa wykłady plenarne i 33 wykłady w czterech sesjach tematycznych. Odbyła się również sesja posterowa.

Uczestnikami Sympozjum było ponad 90 osób reprezentujących zarówno jednostki naukowe, jak i Lasy Państwowe, PZŁ czy RDOŚ. Gościliśmy również naukowców z zagranicy.

Już otrzymujemy pozytywne opinie od uczestników tegorocznego Sympozjum, dlatego rozważamy możliwość zorganizowania kolejnej edycji w przyszłym roku.

 

Data publikacji: 9.11.2017