​Zespół naukowy Instytutu, tworzony wyłącznie przez kobiety, w składzie: dr hab. n. wet. Izabela Wocławek – Potocka, prof. IRZiBŻ, dr inż. Ilona Kowalczyk – Zięba, dr n. med. Dorota Boruszewska, mgr inż. Emilia Sinderewicz został uhonorowany Wyróżnieniem Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN 2017 za cykl prac nt. „Udział kwasu lizofosfatydowego (LPA) w regulacji funkcji rozrodczych krowy i człowieka”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 grudnia 2017 r. w Pałacu Staszica, w Warszawie.

Wyróżnione osiągnięcie badawcze zespołu dotyczy roli kwasu lizofosfatydowego (LPA) w regulacji funkcji rozrodczych krowy i człowieka. W pierwszej części badań podjęto się określenia roli kwasu w komórkowych, receptorowych i molekularnych mechanizmach kontrolujących komunikację zarodek-matka u krowy. Celem badań było określenie produkcji LPA i ekspresji jego receptorów w jajniku (ciałku żółtym i pęcherzykach jajnikowych) i jajowodzie oraz określenie wpływu na funkcjonowanie w/w struktur układu rodnego krowy.Kolejnym aspektem badań było poznanie i zrozumienie udziału LPA w mechanizmach kontrolujących proces dojrzewania komórek jajowych oraz przedimplantacyjny rozwój zarodka.

W obszarze zainteresowań Zespołu znalazły się również badania nad rolą LPA w etiopatogenezie raka błony śluzowej trzonu macicy u kobiet, gdyż szlak sygnalizacji LPA, obok regulacji procesów fizjologicznych, może odgrywać istotną rolę w patologii wielu nowotworów, szczególnie w przebiegu raka jajnika. Uzyskane wyniki wzbogacają dotychczasową wiedzę na temat regulacji procesów zachodzących podczas wczesnego rozwoju zarodkowego u krowy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę dużą dostępność bydlęcego materiału oraz istniejące podobieństwa pomiędzy fizjologią rozrodu krowy i kobiety, krowa może stanowić model do badań nad rozrodem u ludzi.

Gratulujemy!
 

Data publikacji: 23.11.2017