DYREKTOR i RADA NAUKOWA Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika:

Mgr Błażeja Westfalewicza

pt. „Charakterystyka proteomu nasienia buhaja: uwarunkowania fizjologiczne oraz zmiany wynikające z technologii kriokonserwacji”.

Obrona odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 900 (sala konferencyjna przy ul. Tuwima 10)

Promotor:

  • Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Promotor pomocniczy:

  • Dr hab. Mariola Dietrich, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Marta Kankofer,, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w sali seminaryjnej IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10.

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Tomasz Janowski

 

Data publikacji: 27.10.2017