Dr Anna Michalska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie została jedną z sześciu stypendystek prestiżowego programu „L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki”. Partnerami programu są Polski Komitet ds. UNESCO, Polska Akademia Nauk oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

fot. Justyna Cieślikowska

Stypendia przyznawane w programie L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki stanowią nagrodę za dotychczasowy wkład badaczek w rozwój nauki oraz pasję i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nagradzane kobiety reprezentują różne dyscypliny naukowe, łączy je jednak wysoki poziom prowadzonych projektów i powstających na ich podstawie publikacji. Ich projekty mają również ogromny potencjał rozwojowy i stwarzają możliwość praktycznego zastosowania.

W tegorocznej, 17. edycji, konkursu przyznano trzy stypendia habilitacyjne, każde o wartości 35 tys. zł. Dr Annę Michalską z Instytutu PAN w Olsztynie nagrodzono za badania nad technologią pozyskiwania proszków owocowych o pożądanej zawartości korzystnych dla zdrowia związków biologicznie aktywnych. Proszki te, otrzymywane z naturalnych owoców, mogą stać się alternatywą dla stosowanych powszechnie w przemyśle spożywczym sztucznych dodatków czy suplementów.

W kategorii stypendiów habilitacyjnych nagrodzono również dr Agnieszkę Gajewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i dr Martę Mańczuk z Centrum Onkologii w Warszawie. Przyznano także dwa stypendia dla doktorantek w wysokości 30 tys. złotych oraz jedno dla magistrantki.

Przez 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich kobiet naukowców. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje corocznie niezależne Jury złożone z 16 wybitnych naukowców. Każdy z jurorów reprezentuje inną dziedzinę naukową oraz ośrodki badawcze z całej Polski.

Data publikacji: 18.10.2017