1 dzień

Rejestracja 16:00 – 19:00

Kolacja: 19:00 – 21:00

2 dzień

Otwarcie konferencji: godz. 8:30 – 9:00

Wykład plenarny I: 9:00 – 9:35

„Zasady prowadzenia hodowli rezerwatowej koników polskich w Popielnie” – Prof. dr hab. Z. Jaworski (UW-M Olsztyn)

Wykład plenarny II: 9:40 – 10:15

„Antylopy i bąkojady, owce i wilki, bawoły i żaby – czyli jak przeżuwacze wpływają na zachowania, kondycję i wielkość populacji innych zwierząt” – Prof. dr hab. P. Tryjanowski (UP Poznań)

Przerwa kawowa: 10:15 – 10:45

Sesja I: 10:45 – 13:15

Zarządzanie populacjami dzikich zwierząt – monitoring ich liczebności i jakości populacji

Przewodnictwo: Dr hab. D. Zalewski (UW-M Olsztyn), prof. nadzw., K. Wittbrodt (MPK Krutyń)

Obiad: 13:30 – 14:30

Sesja II: 15:00 – 17:30

Zasady prowadzenia i osiągnięcia hodowli rezerwatowej i stajennej konika polskiego

Przewodnictwo: Dr hab. M. Siemieniuch, prof. nadzw. (IRZiBŻ PAN)

Przerwa kawowa: 17:30 – 18:00

Sesja posterowa: 17:30 – 18:30

Uroczysta kolacja: 19:00

3 dzień

Sesja III: 9:00 – 12:00

Wpływ środowiska na przebieg procesów fizjologicznych i genom ssaków wolno żyjących

Przewodnictwo: Dr hab. K. Schmidt, prof. nadzw. (IBS PAN Białowieża), Dr hab. A. Korzekwa, prof. nadzw. (IRZiBŻ PAN)

Przerwa kawowa: 12:00 – 12:30

Sesja IV: 12:30 – 15:00

Czynniki warunkujące efektywność restytucji naturalnych populacji kuraków leśnych

Przewodnictwo: Dr hab. Mariola Słowińska (IRZiBŻ PAN), Prof. dr hab. Marek Konarzewski (Uniwersytet Białystok)

Podsumowanie Sympozjum: 15:00-15:15

Obiad: 15:15
 

Data publikacji: 5.09.2017