Polska Akademia Nauk Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko:

 • Specjalisty

Oferujemy:

zatrudnienie w wymiarze czasu pracy ½ etatu na podstawie umowy o pracę zawartej na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie na czas określony, z możliwością przedłużenia.

Miejsce pracy:

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

Data rozpoczęcia pracy:

wrzesień 2017 roku

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • koordynowanie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Oddziału;
 • samodzielność w opracowaniu i obiegu dokumentów urzędowych oraz ich archiwizacji;
 • współpraca z Kancelarią PAN we wszystkich sprawach dotyczących wypełniania zadań statutowych Akademii na terenie działalności Oddziału;
 • pomoc w sprawnym i terminowym realizowaniu wszelkich spraw związanych z zakresem działania prezesa i wiceprezesów Oddziału;
 • organizacja konferencji, posiedzeń naukowych oraz wydarzeń popularyzujących naukę;
 • współdziałanie przy przygotowaniu publikacji zwartych i periodycznych Oddziału;
 • upowszechnianie informacji o Oddziale oraz obsługa strony internetowej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • biegła obsługa programów komputerowych z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • staż pracy przynajmniej 5 lat;
 • dobre planowanie pracy własnej;
 • komunikatywność i kreatywność we współpracy w zespole.

Dokumenty wymagane w zgłoszeniu kandydata:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do 23 sierpnia 2017 r. na adres:

Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku
z siedzibą w Olsztynie
ul. Bydgoska 7
10-243 Olsztyn

bądź przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: olsztyn@pan.pl

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo wglądu do kopii dokumentów potwierdzających: wykształcenie; wymagany staż pracy i posiadane kwalifikacje. Wybrane osoby zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną przewidzianą na 28.08.2017r. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Data publikacji: 8.08.2017