44 naukowców, artystów i zespołów badawczych zostało laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną, rozprawy habilitacyjne i doktorskie w 2016 roku. 

Dr inż. Ilona Kowalczyk-Zięba znalazła się wśród 25 laureatów nagrodzonych za wyróżnione rozprawy doktorskie.

Dr inż. Ilona Kowalczyk-Zięba, asystent w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ, jest laureatką nagrody premiera za wyróżnioną pracę doktorską pt. Synteza i działanie kwasu lizofosfatydowego w ciałku żółtym krowy – badania in vitro” napisaną pod kierunkiem dr hab. Izabeli Wocławek- Potockiej, prof. nadzw. Swoje badania skupia na określeniu, czy ciałko żółte (CL) krowy może być miejscem syntezy i celem działania kwasu lizofosfatydowego (LPA) w przebiegu cyklu rujowego i wczesnej ciąży in vitro, oraz zbadaniu auto/para krynnego działania LPA w CL krowy. Zdobycie wiedzy na temat wpływu LPA na funkcjonowanie CL może w przyszłości przyczynić się do zmniejszenia niedomogi lutealnej, prowadzącej do wczesnej zamieralności zarodków, a tym samym do utrzymania ciąży.

​Nagrody premiera zostały ustanowione – z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk – w 1994 roku. Pełna lista nagrodzonych jest dostępna tutaj.

 

Data publikacji: 3.08.2017