ncn logo

Miło nam zakomunikować, że naukowcy Instytutu zdobyli cztery kolejne projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach ogłoszonych przez NCN w 15 września 2016 r.

Program OPUS 12 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

dr hab. Adam Jurgoński  – Odżywcze i prozdrowotne właściwości diet suplementowanych nasionami lub olejami z nasion niektórych roślin 

dr Antonio Miguel Galvao – Matczyna otyłość, a przeprogramowanie epigenetyczne: od gametogenezy do rozwoju zarodkowego

Program PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora:

mgr Katarzyna Grycmacher – Ścieżka sygnałowa prostacykliny (PGI2) w zarodkach bydlęcych wyprodukowanych in vitro, wyhodowanych z oocytów pobranych in vivo od niedojrzałych i dojrzałych płciowo jałówek oraz od krów

Program SONATA 12  na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora:

dr Anna Michalska – Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszenia i ich wpływ na markery układu immunologicznego w badaniach modelowych in vivo

Pracownikom gratulujemy!

 

Data publikacji: 17.05.2017