Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie poszukuje osoby na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Biosensorów

do wykonywania  badań związanych z realizacją  projektu Narodowego Centrum Nauki,  Nr 2016/21/B/ST4/03834 „Warstwy redoks aktywne w badaniach procesów rozpoznawania anionów w roztworach wodnych”.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub pokrewnych,
 • umiejętności posługiwania się technikami elektrochemicznymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Mile widziane:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjne.

Opis zadań w projekcie:

 • modyfikacja  elektrod złotych warstwami redoks-aktywnymi,
 • immobilizacja  specyficznych receptorów,
 • badanie supramolekularnych oddziaływań  anion – receptor na granicy faz  metodami elektrochemicznymi.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu.

Dokumenty aplikacje z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biosensorów” należy składać w terminie do dnia  10 czerwca 2017 r. na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-747 Olsztyn

lub osobiście w Dziale Kadr Instytutu, ul. Tuwima 10, pok. nr 1.

 

Data publikacji: 12.05.2017