Zdjęcie wykonane przez: Markus Scholz for the Leopoldina

Dr hab. Barbara Wróblewska prof. nadzw. jest przedstawicielem Polski w EASAC (The European Academies Science Advisory Council) gdzie zajmuje się zagadnieniem bezpieczeństwa żywności. Na spotkaniu w Halle zorganizowanym przez niemiecką National Academy of Sciences Leopoldina odbył się światowy zjazd czterech grup roboczych z udziałem ekspertów z Europy (EASAC), Afryki (Network of African Science Academies, NASAC), Azji (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia, AASSA) i Ameryki (InterAmerican Network of Academies of Sciences, IANAS) zgromadzonych w sieci Partnership of InterAcademy  (IAP). Naukowcy wspólnie debatowali nad problemami dotyczącymi kluczowych zagadnień:

Jak zapewnić, aby wszyscy ludzie, mieli dostęp do odpowiedniej diety, która spełnia wszystkie wymagania żywieniowe? W jaki sposób promować zrównoważone rolnictwo i minimalizować jego negatywny wpływ na środowisko? Jak zapewnić zmniejszenie strat po zbiorach płodów rolnych i co zrobić z odpadami żywnościowymi?  

Zgodnie stwierdzono, że nauka stanowi podstawę opracowywania holistycznego systemu żywności, m.in. poprzez wykorzystanie nowych technologii w celu poprawy produkcji rolnej. Istnieje potrzeba wprowadzania innowacji i intensyfikacji przedsiębiorczości w celu opracowania nowych technologii konserwowania i przetwarzania żywności oraz poprawy  jakości żywności. Omawiano też tematy dotyczące zdrowego odżywiania i możliwości monitorowania oraz wprowadzania nowych  metod oceny produktów żywnościowych.

Przygotowano już szereg raportów regionalnych, natomiast  globalny raport dotyczący  przeglądu potrzeb rolnictwa, przemysłu spożywczego i konsumentów powinien zostać opublikowany w 2018 r.

 

Data publikacji: 7.04.2017