Naukowiec_po_godzinach

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs „Naukowiec po godzinach” na najlepszy krótki film prezentujący młodych naukowców jako ludzi z ciekawymi pasjami.

Na autora najlepszego filmu czeka nagroda ufundowana przez firmę Perlan Technologies w formie refundacji/dofinansowania kosztów uczestniczenia w dowolnej zagranicznej konferencji w wysokości 4000 zł.

Termin nadsyłania filmów: 10 września 2016 r.

Zgłoszenia gotowych prac wraz z formularzem przyjmowane są po adresem: konkurs_pasja@pan.olsztyn.pl.

Regulamin konkursu

 

Data publikacji: 11.07.2016