Drogi Uczniu,

Przyznasz, że proces uczenia się jest żmudny i trudny, ale daje efekt w postaci dobrej oceny i satysfakcję z nabytej wiedzy. Czy nauka to praca indywidualna czy zespołowa, czy związana jest z rywalizacją? Czy ostateczny efekt w postaci wynalazku to praca w jednej dziedzinie, czy może powiązanie wiedzy i doświadczenia z kilku obszarów nauki? Czasem zdobyte podstawy wiedzy rozwijamy, pogłębiamy i ostatecznie stają się one życiową pasją. Czasem wielkie odkrycia są po części dziełem przypadku.

Jakie są Wasze doświadczenia z nauką, przyswajaniem wiedzy oraz wyobrażenia o pracy naukowca, stwórzcie i nakręćcie ten obraz!!!!

W grupach 3-5-cio osobowych nakręćcie film, któremu przyświeca motto:

„Nakręć się na naukę”,

film nie może przekroczyć 5 minut.

Organizator: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie w ramach projektu „Noc Naukowców”. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.pan.olsztyn.pl i www.nocnaukowcow.pan.olsztyn.pl

Termin nadsyłania pracy – filmu: 27 września 2016 r.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: 30 września 2016 r. podczas trwania „Nocy Naukowców”.

Przebieg konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla grup liczących od trzech do pięciu osób – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego, którzy wykonają 5-minutowy film. Proces zgłaszania prac na konkurs obejmuje 2 etapy:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej Organizatora i odesłanie go drogą mailową na adres: konkurs_film@pan.olsztyn.pl
  2. Po odesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w ciągu 24 h Uczestnik otrzyma odpowiedź mailową z linkiem, na którym należy umieścić film podając nazwiska członków grupy będących autorami filmu, takie same jak w formularzu zgłoszeniowym.

Organizator przewiduje nagrody:

I nagroda – każdy ze zwycięskiej grupy otrzyma wysokiej klasy tablet.

Wyróżnienie – każdy z wyróżnionej grupy otrzyma karnet o wartości 100 zł na wejścia do Centrum Zdrowia i Sportu.

Wszyscy laureaci konkursu będą mogli w ustalonym terminie odbyć jednodniową wycieczkę w dniu wolnym od nauki do Stacji Badawczej w Popielnie z przewodnikiem, całodniowym wyżywieniem oraz transportem zapewnionym przez organizatora.

 

Data publikacji: 24.05.2016