Szanowni Państwo,

W ramach realizacji projektu TRAFOON – Sieć  Żywności Tradycyjnej  dla zwiększenia transferu wiedzy na rzecz innowacji nasz Instytut organizuje warsztaty dla dla specjalistów branży żywności tradycyjnej w tym producentów (np. plantatorów) i przetwórców owoców. Warsztaty odbędą się 18 czerwca 2015 roku w Olsztynie w siedzibie Instytut w godzinach 9:30-17:00.

Udział w Warsztatach jest bezpłatny!

W ramach prelekcji wygłoszonych przez specjalistów poruszane będą następujące tematy:

  • Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie;
  • Standardy jakościowe dla owoców – wymagania i rzeczywistość rynkowa;
  • Innowacyjne technologie przechowywania owoców;
  • Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym;
  • Prozdrowotny potencjał soków owocowych;
  • Eko-marketing – produkty tradycyjne, regionalne i lokalne;

Na zakończenie warsztatów przewidziana jest dyskusja prelegentów i uczestników.

Program warsztatów:

09:00–09:30 Rejestracja i powitalna kawa
09:30–09:45 Powitanie gości
09:45–10:05 Prezentacja projektu TRAFOON; Ryszard Amarowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
10:05–10:50 Systemy jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce i w Europie, Maciej Oziembłowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
10:50–11:00 Prezentacja wyników analizy potrzeb i potencjalnych innowacji podsieci owoce projektu TRAFOON, Tomasz Jeliński, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
11:00–11:20 Przerwa kawowa
11:20–12:10 Standardy jakościowe dla owoców – wymagania i rzeczywistość rynkowa, Lech Michalczuk, Instytut Sadownictwa, Skierniewice
12:10–13:00 Innowacyjne technologie przechowywania owoców, Krzysztof Rutkowski, Instytut Sadownictwa, Skierniewice
13:00–13:45 Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym, Anna Zadernowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
13:45–14:30 Obiad
14:30–15:15 Prozdrowotny potencjał soków owocowych, Anna Majkowska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
15:15–16:15 Eko-marketing – produkty tradycyjne, regionalne i lokalne, Anna Kołodziej, Dobry Targ / Blurp, Łodź
16:15–16:30 Przerwa kawowa
16:30–17:30 Dyskusja z uczestnikami Warsztatów (moderator Ryszard Amarowicz)
17:30 Zakończenie Warsztatów
Data publikacji: 7.05.2015